Découvrez le Vallespir

Paroles de la chanson Virolai a la Mare de Monserrat


Virolai a la Mare de Monserrat

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el cel

Amb serra d’or, els angelets serraren
amb serra d’or, eixos turons per fer-vos
un palau, per fer-vos un palau.
Reina del Cel que’ls Serrafins baixaren,
Reina del Cel, deu-nos abric dins vostre
mantell blau, dins vostre mantell blau.

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el ce

imprimir
Imprimer

Les Faucheurs - Français
Virolai à la Mère
de Montserrat

traduction Française

Les Faucheurs - Français
Virolai to the mother of Montserrat
English translation