Découvrez le Vallespir

Paroles de la chanson la Cargolada


LA CARGOLADA

Cargolada sempre seras
en tot temps reina dels Catalans
de la plana el Canigo
seras cantada per tot el Rosello

Dins l'amistat i per molts anys
tots reunits entre companys
poguem cada any recommençar
de riure un poc i de nos amusar

Tot s'arregla tot s'adoba
dins el nostre Rosello
ben ségur que val millo
prendre el temps com nos ven
i deixar parlar la gent
tot s'arregla tot s'adoba
Maî Morirem...

imprimir
Imprimer

Les Faucheurs - Français
traduction Française

Les Faucheurs - Français
English translation